Avtale - Norges Bondelag

Det er inngått avtale mellom Bondelagets Servicekontor AS og ACTIVregnskap AS.

Samarbeidsavtalen dekker følgende serviceytelser fra Bondelagets Servicekontor AS:

  • Kontinuerlig faglig oppdatering gjennom Bondelagets skattemedinger og annet skriftlig materiale.
  • Løpende tilgang pr. telefon til Bondelagets økonomiske og juridiske kompetanse innen områdene regnskap, driftsøkonomi, skatt, avgift og trygd. Videre tilgang til Bondelagets øvrige juridiske kompetanse.
  • Deltakelse på Bondelagets årlige to-dagers skattekurs for samarbeidende regnskapsførere.
  • Profilering av regnskapskontoret gjennom nettsider og øvrig informasjonsmateriell.